Richtlijnen voor het afspreken in het oefennetwerk

Richtlijnen voor het afspreken in het oefennetwerk

-We willen telkens kijken hoe we in het afspreken rekening kunnen houden met onze eigen behoeften én die van de ander.

-Als we van tevoren weten dat we een periode willen pauzeren, geven we dat voor vrijdag door aan de oefennetwerkbegeleider. Daarmee voorkomen we dat we aan iemand gekoppeld worden, in een week waarin het ons niet uitkomt.

-De oefennetwerkbegeleider verstuurt de koppelingsmails vanaf nu op vrijdag, voor 17.00 uur.

-We nemen voor maandag 10.00 uur contact op met onze oefenpartner via Whatsapp, mail of telefoon, om een oefenafspraak te maken. De oefennetwerkbegeleider wijst voor de duidelijkheid één oefenpartner aan om het initiatief te nemen- en als andere persoon staat het je ook vrij om als eerste contact te leggen.

-Mocht het ons niet lukken om voor maandag 10.00 uur contact te krijgen met de ander, dan nemen we contact op met de oefennetwerkbegeleider. Dan kan die ons aan een back-up oefenpartner koppelen, zodat we toch kunnen oefenen. De oefennetwerkbegeleider kan dan ook contact opnemen met de ander, zodat die ook de ondersteuning krijgt die diegene nodig heeft. Zo waarborgen we samen de kwaliteit van het netwerk.

-In het geval dat een gemaakte afspraak niet meer onze eigen behoeften vervult, overleggen we met onze oefenpartner om een nieuw moment te vinden dat voor allebei werkt. Als we ook geen mogelijkheid zien om de afspraak te verplaatsen, erkennen we dat we een afspraak niet nakomen en checken we de impact daarvan bij de ander.

(Versie 03-03-2019)