Kernwoorden Versie 0.61

Hierbij versie 0.61 van de kernwoorden. Deze lijsten kun je gebruiken tijdens meetings, telefoongesprekken, momenten van zelf-reflectie en oefenen met SpeakUP & CheckIN. De intentie van deze lijst is dat je dichter komt bij de kern van wat er speelt en zo eenvoudiger tot onderling begrip kunt komen met de mensen om je heen.

Op de achterkant vind je de intentie van SpeakUP & CheckIN: ik geef evenveel om mijn behoeften als die van jou. Om daar wat meer kracht aan te geven kun je je zinnen eindigen met CheckIN zinnen. Zoals een student het eens zei: “Die vragen aan het eind verzachten de boodschap.”

Onder de foto vind je een lijstje van wat er veranderd is ten opzichte van versie 0.61. Heb je suggesties? Zou je die dan willen mailen naar Yves (yves@loodens.org) die dit project beheert?

 1. Respect voor mijn keuze –> respect voor elkaars keuzes
  Bijvoorbeeld een moeder stelt bij elke ontmoeting met haar volwassen dochter deze vraag: “Zou je nou toch niet gaan studeren?”

  Dan kun je antwoorden met:
  “Ik zou wat meer respect willen voor elkaars keuzes. Kun je je dat voorstellen?”

  Door het woord “elkaar” te gebruiken, kan de dochter bij zichzelf inchecken of ze de keuzes die de moeder maakt ook respecteert. We stimuleren openheid bij de moeder, doordat die met deze vraag meer het idee krijgt dat ieders behoeften er evenveel toe doen. In plaats van dat er alleen respect wordt gevraagd voor de keuzes van de dochter, trekt deze zin het wat breder.

  Iets meer dagelijks taalgebruik zou zijn: “Ik wil wat meer respect voor de keuzes die we maken in ons leven, kun je je dat voorstellen?”

 2. Helen –> Heling
  “Ik heb heling nodig” heb ik mensen in lessen vaker horen zeggen dan “Ik moet helen”.
 3. Toegevoegd: Herstel van vertrouwen
  We hebben de missie van Stichting Loodens aangepast naar: mensen en organisaties helpen bij het herstellen en versterken van relaties. Herstel van vertrouwen is iets dat hier voor mij essentieel is. Er is iets gebeurd dat het vertrouwen heeft aangetast, ik heb dus behoefte aan het herstel van vertrouwen. Je kunt dan ook een gesprek openen met:

  “Ik zou graag samen willen kijken wat er voor ieder nodig is om het vertrouwen te herstellen. Sta je er voor open om het  daar met mij over te hebben?”

 4. Vrijgevigheid verwijderd
  Ik heb vrijgevigheid en  nauwelijks mensen zien omcirkelen in de lessen, dus blijkbaar resoneert het niet zo vaak.
 5. Acceptatie van onze limitaties toegevoegd
  Deze omschrijving kwam ik tegen op een lijst van Marie Myiashiro op www.empathyfactor.com. Ik merk dat studenten en cliënten zich vaak machteloos voelen. Soms willen ze dan meer regie over hun leven, soms willen ze meer invloed op de situatie en ik heb het idee dat ze soms ook acceptatie van hun limitaties nodig hebben. Dat geldt in ieder geval voor mijzelf. Zo help ik mensen hun relaties te herstellen en er is een limiet aan wat ik kan en waar ik verantwoordelijk voor ben. Laatst ging een les niet zoals ik wilde en nadat ik had stilgestaan bij het verdriet van onvervulde behoeften, kwam ik uit op een acceptatie van mijn limitaties. Met andere woorden: ik doe op elk moment dat wat er binnen mijn vermogen ligt.
 6. Competentie –> bekwaamheid
  Iets kunnen, ergens vaardig in zijn. Het lijkt erop dat in Nederland we het woord bekwaamheid net wat vaker gebruiken dan competentie in de zin van een behoefte. Het woord competentie wordt vaak gebruikt als zelfstandig naamwoord, als iets dat je leert op school. Bekwaamheid klinkt voor mij meer als een behoefte.
 7. Zou je in je eigen woorden willen vertellen wat je mij hebt horen zeggen –> Wat is voor jou de kern van wat ik net zei?
  Deze zin komt ongeveer op hetzelfde neer en roept in mijn ervaring minder associaties met een psycholoog op 🙂
 8. Wat ging er door je heen toen je mij dat net hoorde zeggen –> Hoe zou dat voor jou zijn?
  Het verschil tussen “Wat ging er door je heen toe je mij dat net hoorde zeggen?” ligt heel dicht tegen de CheckIN Vraag daarboven: “Zou je me willen vertellen wat er nu door je heen gaat?”  Deze vraag wordt vervangen om ruimte te creëren voor een vraag die vaker wordt gebruikt door mij, studenten en cliënten: “Hoe zou dat voor jou zijn?”.

  Ik vind deze vraag vooral effectief als een meer verbindende vervanging voor “Is dat OK voor jou?”. Bijvoorbeeld bij het verzetten van een afspraak, kun je iemand helpen bij zichzelf in te checken door “Hoe zou het voor jou zijn om vrijdagavond in plaats van woensdag af te spreken?”

  Daarbij nodig je eventuele bezwaren uit en kom je voor mij dichter bij de intentie van “jouw behoeften doen er evenveel toe als die van mij”.

 9. Wat is voor jou de essentie van wat ik zei? –> Zou je mij daarbij willen helpen?
  Tijdens verschillende lessen heb ik studenten horen zeggen als CheckIN vraag: “Zou je mij daarbij willen helpen?” Voor mij ging het gesprek open toen ik dat een paar keer hoorde, dus vandaar dat deze er nu op staat. De zin die ruimte maakt voor deze nieuwe vraag ligt dicht tegen “Wat is volgens jou de kern van wat ik net zei?”
 10. Ik twijfel of ik mijzelf duidelijk uitdruk, wat is voor jou de kern van wat ik zei? –> verwijderd
  Hierdoor ontstaat er wat meer ruimte en overzicht op de handout en de tweede CheckIN vraag komt hier heel dicht bij in de buurt.
 11. Emoties en gedachten geven mij een signaal dat een behoeften in mij om aandacht vraagt –> Emoties en gedachten geven aan dat een behoefte om aandacht vraagt.
  Iets korter en krachtiger voor mij.
 12. Ik geef evenveel om mijn eigen behoeften als die van jou –> Ik geef evenveel om wat jij wil en nodig hebt, als om wat ik wil en nodig heb.
  We willen het woord “behoefte” afwisselen met andere woorden, om zo beter aan te sluiten op het dagelijks taalgebruik.