Kernwoorden Versie 0.60

Hierbij versie 0.60 van de kernwoorden. Deze lijsten kun je gebruiken tijdens meetings, telefoongesprekken, momenten van zelf-reflectie en oefenen met SpeakUP & CheckIN. De intentie van deze lijst is dat je dichter komt bij de kern van wat er speelt en zo eenvoudiger tot onderling begrip kunt komen met de mensen om je heen.

De woorden zelrealisatie en reflecteren zijn vervangen door erkenning en resultaatgerichtheid. Het woord erkenning is een suggestie van meerdere studenten en het woord resultaatgerichtheid is geïnspireerd op het boek The Five Dysfunctions of a Team. Deze lijst is vrij toegankelijk te downloaden en verspreiden onder een CC-BY-SA licentie, wat ongeveer betekent dat je bij het verspreiden of wijzigen van deze lijst een verwijzing maakt naar Stichting Loodens en het nieuwe materiaal ook vrij toegankelijk maakt.