Intentie en spelregels oefennetwerk

SPELREGELS OEFENNETWERK
De intentie van het oefennetwerk is het leren herstellen van vertrouwen.

Pijnlijke en ongemakkelijke momenten zijn onvermijdelijk in een relatie. In dit oefennetwerk gebruiken we deze momenten om meer te leren over onszelf. Met als intentie om na het oefenen met meer helderheid, empathie en ontspanning een gesprek aan te gaan. Een gesprek waarin ieders behoeften er evenveel toe doen.

Hoe doen we dat? We hebben 5 spelregels gemaakt om het oefenen soepel te laten verlopen.

1) We respecteren elkaars ruimte en keuze: in plaats van direct een suggestie te geven om iets bij te dragen, doen we alleen suggesties als de ander daar expliciet “JA” tegen heeft gezegd. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘ik heb wel een suggestie, sta je daarvoor open?’

2) We nemen de tijd: Onze gedachten gaan sneller dan onze gevoelens en behoeften. We laten stiltes vallen om de gevoelens en behoeftes onder onze gedachten waar te nemen.

3) We maken bewuste keuzes: Wanneer bijvoorbeeld de helft van de tijd is verstreken, maken we bewust de keuze of we met de ene persoon doorgaan of dat we wisselen naar de ander.

4) We respecteren elkaars privacy: Namen van mensen en organisaties die in het gesprek zijn langsgekomen delen we niet met derden.

5) We willen met zorg en aandacht met elkaar omgaan. Als we dat idee even niet hebben tijdens het gesprek, kunnen we iemand bewust onderbreken of dit aan het eind van het gesprek ter sprake brengen. Als ons na het gesprek nog iets dwars zit, nemen we contact op met de begeleider van het oefennetwerk. Zodat we dit gesprek helemaal hebben verwerkt en het volgende gesprek weer met vertrouwen ingaan.

Elke drie maanden nemen we deze spelregels onder de loep. Hierbij kunnen we jouw perspectief goed gebruiken. Dus mocht je een suggestie hebben, zou je dan contact op willen nemen met de oefennetwerkbegeleider?