Richtlijnen voor het afspreken in het oefennetwerk

Richtlijnen voor het afspreken in het oefennetwerk

-We willen telkens kijken hoe we in het afspreken rekening kunnen houden met onze eigen behoeften én die van de ander.

-Als we van tevoren weten dat we een periode willen pauzeren, geven we dat voor vrijdag door aan de oefennetwerkbegeleider. Daarmee voorkomen we dat we aan iemand gekoppeld worden, in een week waarin het ons niet uitkomt.

-De oefennetwerkbegeleider verstuurt de koppelingsmails vanaf nu op vrijdag, voor 17.00 uur.

-We nemen voor maandag 10.00 uur contact op met onze oefenpartner via Whatsapp, mail of telefoon, om een oefenafspraak te maken. De oefennetwerkbegeleider wijst voor de duidelijkheid één oefenpartner aan om het initiatief te nemen- en als andere persoon staat het je ook vrij om als eerste contact te leggen.

-Mocht het ons niet lukken om voor maandag 10.00 uur contact te krijgen met de ander, dan nemen we contact op met de oefennetwerkbegeleider. Dan kan die ons aan een back-up oefenpartner koppelen, zodat we toch kunnen oefenen. De oefennetwerkbegeleider kan dan ook contact opnemen met de ander, zodat die ook de ondersteuning krijgt die diegene nodig heeft. Zo waarborgen we samen de kwaliteit van het netwerk.

-In het geval dat een gemaakte afspraak niet meer onze eigen behoeften vervult, overleggen we met onze oefenpartner om een nieuw moment te vinden dat voor allebei werkt. Als we ook geen mogelijkheid zien om de afspraak te verplaatsen, erkennen we dat we een afspraak niet nakomen en checken we de impact daarvan bij de ander.

(Versie 03-03-2019)

Intentie en spelregels oefennetwerk

SPELREGELS OEFENNETWERK
De intentie van het oefennetwerk is het leren herstellen van vertrouwen.

Pijnlijke en ongemakkelijke momenten zijn onvermijdelijk in een relatie. In dit oefennetwerk gebruiken we deze momenten om meer te leren over onszelf. Met als intentie om na het oefenen met meer helderheid, empathie en ontspanning een gesprek aan te gaan. Een gesprek waarin ieders behoeften er evenveel toe doen.

Hoe doen we dat? We hebben 5 spelregels gemaakt om het oefenen soepel te laten verlopen.

1) We respecteren elkaars ruimte en keuze: in plaats van direct een suggestie te geven om iets bij te dragen, doen we alleen suggesties als de ander daar expliciet “JA” tegen heeft gezegd. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘ik heb wel een suggestie, sta je daarvoor open?’

2) We nemen de tijd: Onze gedachten gaan sneller dan onze gevoelens en behoeften. We laten stiltes vallen om de gevoelens en behoeftes onder onze gedachten waar te nemen.

3) We maken bewuste keuzes: Wanneer bijvoorbeeld de helft van de tijd is verstreken, maken we bewust de keuze of we met de ene persoon doorgaan of dat we wisselen naar de ander.

4) We respecteren elkaars privacy: Namen van mensen en organisaties die in het gesprek zijn langsgekomen delen we niet met derden.

5) We willen met zorg en aandacht met elkaar omgaan. Als we dat idee even niet hebben tijdens het gesprek, kunnen we iemand bewust onderbreken of dit aan het eind van het gesprek ter sprake brengen. Als ons na het gesprek nog iets dwars zit, nemen we contact op met de begeleider van het oefennetwerk. Zodat we dit gesprek helemaal hebben verwerkt en het volgende gesprek weer met vertrouwen ingaan.

Elke drie maanden nemen we deze spelregels onder de loep. Hierbij kunnen we jouw perspectief goed gebruiken. Dus mocht je een suggestie hebben, zou je dan contact op willen nemen met de oefennetwerkbegeleider?

Structuur van een oefengesprek

In deze video legt Erik de verschillende stappen in een oefengesprek uit.

Voorbereiding:
• telefoon voor videobellen en om de tijd bij te houden
• woordenlijst met ChecKIN-zinnen
• een rustige plek voor focus
• even de tijd nemen om te bedenken welk gesprek je wilt oefenen

Begin van het gesprek:
• check-in: hoe zitten we er nu bij?
• 1 minuut stilte
• afstemmen: wie van de twee houdt de tijd bij?

Samen oefenen:
• 25 minuten oefenen met situatie van persoon 1
• als de timer gaat: kiezen, wisselen we inderdaad, of gaan we door?
• 1 minuut stilte (om de eerste situatie los te laten)
• 25 minuten oefenen met situatie van persoon 2
• 1 minuut stilte

Afronding van het gesprek
• wrap-up: allebei antwoorden op de vraag: ‘Hoe was dit gesprek voor jou?’