Kernwoorden Versie 0.60

Hierbij versie 0.60 van de kernwoorden. Deze lijsten kun je gebruiken tijdens meetings, telefoongesprekken, momenten van zelf-reflectie en oefenen met SpeakUP & CheckIN. De intentie van deze lijst is dat je dichter komt bij de kern van wat er speelt en zo eenvoudiger tot onderling begrip kunt komen met de mensen om je heen.

De woorden zelrealisatie en reflecteren zijn vervangen door erkenning en resultaatgerichtheid. Het woord erkenning is een suggestie van meerdere studenten en het woord resultaatgerichtheid is geïnspireerd op het boek The Five Dysfunctions of a Team. Deze lijst is vrij toegankelijk te downloaden en verspreiden onder een CC-BY-SA licentie, wat ongeveer betekent dat je bij het verspreiden of wijzigen van deze lijst een verwijzing maakt naar Stichting Loodens en het nieuwe materiaal ook vrij toegankelijk maakt.

 

Handleiding V0.54

Download hier V0.54 van de handleiding SpeakUP & CheckIN.

Ten opzichte van de vorige versie zijn er vooral tekstuele wijzigingen gemaakt die de tekst wat soepeler laten lopen. Er zijn geen hoofdstukken of pagina’s verwijderd of toegevoegd. Deze handleiding word vrijgegeven onder een CC-BY-SA licentie, wat ongeveer betekent dat we deze handleiding en onderdelen uit deze handleiding vrij aan je geven en we willen je vragen om bij het verspreiden en aanpassen een verwijzing naar Stichting Loodens op te nemen en het gewijzigde materiaal onder een zelfde licentie te verspreiden. Heb je suggesties om deze handleiding te verbeteren? Zou je ze naar connect@loodens.org willen sturen?

Cartoon: Openheid

Deze cartoon hebben wij ontwikkeld en is vrij toegankelijk via CC-BY-ND-SA wat ongeveer betekent dat je deze cartoon vrij kunt downloaden en verspreiden, zolang je er geen wijzigingen in maakt en Stichting Loodens vermeldt. Het idee van deze cartoon kwam nadat Yves een interview had geluisterd met Brené Brown waarin ze zoiets zei als: “Vulnerability is what we want from others first and what we show ourselves last.